Časopis RAN - Federation of the Slovak Christian Intellectuals

Go to content

Main menu:

Periodical RAN


RAN
(Radosť a nádej, Gaudium et spes)


RAN je spoločensko-duchovná revue, oficiálny orgán Ústredia slovenskej kresťanskej inteligencie. Prináša pôvodné práce, prehľady a preklady materiálov s aktuálnou odbornou a vedeckou tematikou a duchovné príspevky. Poslaním časopisu je prispievať k formovaniu angažovaných kresťanských intelektuálov, ich vzájomnej informovanosti a vzdelávaniu. Časopis stojí dôsledne na pozíciách kresťanskej etiky. Vychádza dvakrát ročne. Pôvodné príspevky sú recenzované. Príspevky sú chránené autorským právom.

Back to content | Back to main menu