Vybrané kapitoly z knihy Ján Gunčaga: "NEKONVENČNÝ KRESŤAN" (Lúč, Bratislava, 1997):
Činnosť ÚSKI v duchu II. vatikánskeho koncilu
Kresťanskosť v politike
Angažovanosť kresťanov v Cirkvi a vo svete
Kristianizácia svetských povolaní
Živý prameň kresťanskej rodiny