Cyrilometodská medaila

Cyrilometodskú medailu dalo ÚSKI zhotoviť v r. 1963 pri príležitosti jedenásťstoročného jubilea príchodu Konštantína a Metoda k našim predkom. Ideu Cyrilometodskej medaily ako putovnej ceny ÚSKI dal prof. Dr. M. Ďurica, jej vydanie materiálne umožnil prof. Dr. V. Bucko a za umelecké zhotovenie vďačíme majstrovi Viliamovi Schifferovi.

Toto najvyššie vyznamenanie udeľuje ÚSKI osobám slovenskej národnej príslušnosti, ktoré sa vynikajúcim spôsobom zaslúžili o zachovanie a zveľadenie dedičstva sv. Cyrila a Metoda v slovenskom národe na poli vedy, umenia a výchovy.

Od roku 1963 boli Cyrilometodskou medailou vyznamenaní:

o. biskup Andrej Grutka (15. sept. 1963 v Ríme),

prof. Dr. Milan Ďurica (10.11.1973 v Berne),

prof. František Vnuk (30. júla 1977 v Käningsteine),

básnik o. Rudolf Dilong (3. júna 1979 v Dullikene),

Mons. Dr. Jozef Vavrovič (7. júna 1981 v Dullikene),

prof. Dr. Jozef Kirschbaum (30. mája 1982 v Dullikene),

prof. Michal Lacko in memoriam (22. mája 1983 v Dullikene),

básnik Gorazd Zvonický (10. júna 1984 v Dullikene),

kardinál Dr. Jozef Tomko (12. okt. 1985 v Ríme) (viac ...) ,

Dr. Imrich Kružliak (18. mája 1986 v Dullikene),

prof. Dr. Mons. Vojtech Bucko (7. júna 1987 v Dullikene).

Mons. Anton Botek (1988)

Prof. Jozef Mikuš (1989) (viac...) (spomienka...)

Kardinál J.Ch. Korec (1990)

Dr. Silvester Krčméry (1991)

Dr. Pavol Strauss (1992)

Akad. maliar Laco Záborský (1993) (laudácia)

Mons. Viktor Trstenský a o. Štefan Šmálik in memoriam (laudácia) (1994)

Dr. Imrich Staríček (1995)

Dr. M. Marsinová (1996)

Dr. Anton Neuwirth (1998) (laudácia) (spomienka...)

Dr. Ján Gunčaga (1999) (laudácia)

Prof. Štefan Kopecký (2001)

Anton Srholec (2004) (laudácia )

Dr. Anton Hajduk (2007) (laudácia)

Ing. Darius Klinovský (2011) (laudácia)

Mons. František Rábek (25.4.2015) (laudácia)

 

Poznámka: Zverejnené sú zatiaľ autorovi dostupné laudácie. Ospravedlňujeme sa ostatným oceneným, laudácie budú dopĺňané podľa ich dostupnosti.


© ÚSKI 2004-2015 - www.uski.sk